Ресурси на български за Терион:

  • Сайт на СПК Академик - превод на статията на Денис Береженко “Създаване на топографска карта на пещера с помощта на програмата Therion”