skillsk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skillsk [2013/01/23 10:45]
sluka preklad
skillsk [2013/12/15 09:36] (current)
sluka improve syntax
Line 34: Line 34:
  
 ---- ----
-===Podporované ​sú nasledujúce formáty ​pre export mapy:=== +===Pri exporte mapy sú podporované ​nasledujúce formáty:​=== ​
      * **pdf** (ak mapa bola vytvorená s použitím georeferencovaných dát, potom obsahuje aj informácie o georeferencování. Tie môžu byť extrahované XTherionom pre vytvorenie georeferencovaných rastrových obrázkov) ​      * **pdf** (ak mapa bola vytvorená s použitím georeferencovaných dát, potom obsahuje aj informácie o georeferencování. Tie môžu byť extrahované XTherionom pre vytvorenie georeferencovaných rastrových obrázkov) ​
      * **svg**  ​      * **svg**  ​
Line 46: Line 46:
      * **xvi** ​ (vektorový obrázok pre XTherion) formát, ktorý zobrazuje polygón a LRUD informácie (staničenie) a prípadne aj morfované náčrtky, ktoré budú slúžiť ako podklad pre digitalizáciu. Import z PocketTopo ''​Therion export file''​ vytvorí xvi súbory vrátane ​ náčrtkov nakreslených v programe PocketTopo. ​      * **xvi** ​ (vektorový obrázok pre XTherion) formát, ktorý zobrazuje polygón a LRUD informácie (staničenie) a prípadne aj morfované náčrtky, ktoré budú slúžiť ako podklad pre digitalizáciu. Import z PocketTopo ''​Therion export file''​ vytvorí xvi súbory vrátane ​ náčrtkov nakreslených v programe PocketTopo. ​
  
-=== Podporované sú nasledujúce formáty pre interaktívny atlas: === +=== Pri exporte interaktívneho atlasu je podporovaný formát: === 
      * **pdf**  ​      * **pdf**  ​
  
-=== Podporované ​sú nasledujúce formáty ​pre 3D model: === +=== Pri exporte 3D modelu ​sú podporované ​nasledujúce formáty: === 
      * **loch** (3D natívny formát Therionu, predvolené) ​      * **loch** (3D natívny formát Therionu, predvolené) ​
      * **compass** (súbor .plt)       * **compass** (súbor .plt) 
Line 59: Line 59:
      * **kml** (Google Earth) ​      * **kml** (Google Earth) ​
  
-=== Podporované sú nasledujúce formáty pre export databázy: === +=== Pri exporte databáze je podporovaný nasledujúci formát: === 
      * **sql**  ​      * **sql**  ​
  
-=== Podporované ​sú nasledujúce formáty ​pre export zoznamov: === +=== Pri exporte zoznamov ​sú podporované ​nasledujúce formáty: === 
      * **html** ​      * **html** ​
      * **txt** ​      * **txt** ​
  • skillsk.txt
  • Last modified: 7 years ago
  • by sluka